Šī gada 25. oktobrī Kārsavas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiks no šī gada 5. novembrim līdz 6. decembrim.

Priekšlikumus var iesniegt Kārsavas novada pašvaldībai līdz 2018. gada 6.decembrim, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717; dome@karsava.lv.

Atbildīgās amatpersonas: Domes izpilddirektors Toms Vorkalis, toms.vorkalis@karsava.lv un Teritorijas plānotāja Mārīte Romanovska, marite.romanovska@inbox.lv.

Sanāksmes ar vietējiem iedzīvotājiem un interesentiem notiks katrā pagastā un Kārsavas pilsētā:

  • Malnavas pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 10:00;
  • Goliševas pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 13:00;
  • Mērdzenes pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 15;00;
  • Salnavas pagasta pārvalde, 05.12.2018., plkst. 10:00;
  • Mežvidu pagasta pārvalde, 05.12.2018., plkst.13:00;
  • Kārsavas novada domes sēžu zāle, 05.12.2018., plkst. 15:00.

Kārsava novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekts pieejams: drukātā veidā: Attīstības nodaļā, kā arī pašvaldības mājaslapā – www.karsava.lv sadaļā Pašvaldība – Attīstības plānošana.

Mārīte Romanovska
Teritorijas plānotāja