Cienījamie Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un vecāki!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” mācību process Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā tiek organizēts attālināti no 2020 gada 23.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

 1. Pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem /aizbildņiem tiek noteikti sekojoši komunikācijas kanāli:
  Tālruņa iespējas ( zvani, SMS, Whatsapp) ;
  E-klase
 2. Specialitātes pedagogi, mācību priekšmetu pedagogi saziņai ar audzēkņiem/ vecākiem/aizbildņiem ir pieejami katru darba dienu no plkst.13.00-20.00
 3. Neierobežotu laiku saziņai neskaidrību gadījumā pieejama skolas administrācija: direktore Vera Krišāne – mob. tālrunis 29146317,
  direktores vietniece mūzikas nodaļā Jeļena Andrejeva – mob.tālrunis 29193727,
  direktores vietniece mākslas nodaļā Gunta Nagle – mob.tālrunis 29235935.

Vera Krišāne
Kārsavas Mūzikas un mākslas direktore