Veiksmīgi ir aizvadīts mācību gada pirmais semestris. Mūsu skolas audzēkņi ir aktīvi piedalījušies gan reģiona, gan republikas, gan starptautiskos mūzikas un mākslas konkursos. Audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas, atzinības un pateicības. Pateicamies mūsu skolas audzēkņiem par centību, apņēmību un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī skolas pedagogiem par sniegtajām zināšanām, ieguldīto darbu un atsaucību.

5. MĀRTIŅA FREIMAŅA daiļradei veltītais republikas mākslas skolu konkurss “DZĪVE KĀ KOŠUMS” 18.12.2018.

I vieta – Zane Šicāne (6. mākslas kl.)- ped. G. Nagle.

III vieta – Ērika Bērziņa (6. mākslas kl.)- ped. G. Nagle.

Vizuālās mākslas konkurss “Kārsavas novada stāsti” Kārsavā, 18.12.2018.

II vieta – Šarlote Lorija Nagle (6. mākslas kl.) un Marika Popova (7. mākslas kl.)- ped. L. Laganovska.

III vieta – Elērija Lāce, Ivonna Sutra, Adriana Salīte (4.mākslas kl.)- ped. G. Nagle.

Atzinība – Daniela Agleniece , Elīna Urtāne, Sandija Popa (3.mākslas kl.), Samanta Marksa, Sabīne Poikāne (4.mākslas kl.) – ped. G. Nagle.

Pateicība – Katrīna Medne, Sabīna Dukaļska, Sandija Popa (3. kl.), Austris Naglis (4.kl.) –  ped. G. Nagle.

14. Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknesē, 01.12.2018.

Atzinība – Signija Voite (8. klavieru klase) un Adriāna Jankelāne (8. klavieru klase) – ped. M. Rudoviča.

IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales skicējums” Rēzeknē, 30.11.2018.,

III vieta – Danute Rudoviča (2. klavieru klase) – ped. J. Andrejeva

SIA “Ludzas medicīnas centrs” zīmējumu konkurss “Manas pilsētas slimnīcai 180 gadi” Ludzā, 30.11.2018.

I vieta – Šarlote Lorija Nagle (6. mākslas kl.)- ped. V. Vasiļjeva.

Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Tu esi PUTNS. IRBĪTE”  Māksliniekam Voldemāram Irbem-125 Gulbenē, 19.10.2018.

Atzinība – Madara Eižvertiņa (3.mākslas kl.)- ped. L. Rosicka, Šarlote Lorija Nagle (6.mākslas kl.) un Marika Popova (7.mākslas kl.)- ped. L. Laganovska.

Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss “PILS SĒTA PILSĒTA” Bauskā, 17.10.2018

I vieta – Šarlote Lorija Nagle (6.mākslas kl.) – ped. L. Laganovska.

 Vizuālās mākslas konkurss “Priekules Ikars” , Tēma “Kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē jauno tehnoloģiju un iespēju laikmetā?” 10.2018.

III vieta – Rafaēls Rastorgujevs (4.mākslas kl.) – ped. L. Laganovska.

Bērnu mākslas darbu izstāde “Izsapņot Latviju” Carnikavā, 09.2018.

Pateicība  par radošu un iedvesmojošu dalību  – Kārsavas MMS (ped. G. Nagle).

Gunta Nagle
Mākslas nodaļas direktora vietniece izglītības jomā