Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgo panākumu stafeti februārī ir papildinājuši ar jauniem un labiem rezultātiem. Panākumi ir sasniegti arī marta mēnesī. Šie mēneši ir bijuši krāsaini, jo  skolas vārds ir ticis pieminēts sakarā ar to, ka visu izglītības programmu audzēkņi ņēmuši  dalību gan dejas, gan mūzikas, gan mākslas konkursos, festivālos un skatēs. Īpaši vēlamies uzslavēt mūzikas nodaļu ar augstiem panākumiem Valsts konkursā, kurš ir nozīmīgākais gada pasākums starp visām Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēm. Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu. Veiksmi arī nākamajos konkursos!

 • Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkursa fināls Rīgā, 12.02.2019.
  III vieta – Jānis Burmeisters (3.klarnetes klase), ped. A. Kise, kcm M. Rudoviča.
 • XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” tēma “Vētra” kategorija „Datorgrafika” 15.02.2019.
  Atzinība – Samanta Marksa (4.mākslas klase), ped. D. Poikāns.
 • Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate Gulbenē, 07.03.2019.
  I pakāpe – Pūtēju orķestris, vad. A. Kise.
 • VII bērnu un jauniešu horeogrāfijas festivāls, Pitalova, Krievija, 08.03.2019.
  Pateicība – Kārsavas MMS deju klase, ped. S. Dzērkale un V. Kirsanova.
 • Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2019” tradicionālās muzicēšanas konkurss Kūkovas novadā, 29.03.2019.
  I pakāpe – Lauku kapela „Dimdarēni”, vad. V. Orinska.
 • Deju dienas un mūsdienu deju koncerts “Deja iedvesmo” Kubulu KN, 30.03.2019.
  Pateicība – Kārsavas MMS  5.-6.kl.deju grupa, ped. S. Dzērkale.

Fotogrāfijā: Jānis Burmeisters III vietas ieguvējs (KMMS 3.klarnetes klase) IP Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkursā

 

Gunta Nagle
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas direktora vietniece izglītības jomā