Sākot ar 18.maiju līdz 12.jūnijam Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā pieņems vecāku iesniegumus 2020./2021.mācību gada audzēkņu uzņemšanai 1.klasē mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās:
Klavierspēle, Vijoles spēle: (7-8 gadus vecus)

Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle – (8-9 gadus vecus)

Vizuāli plastiskā māksla – (8 gadus vecus)

Dejas pamatu klase – (8-9 gadus vecus)

Iesniegumu pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 14.00 – 18.00.
Uzziņām tālr. 29146317