Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 25. un 26.augustā laikā no plkst. 15:00-18:00 norisināsies uzņemšanas eksāmeni 2020./2021.mācību gada audzēkņu uzņemšanai 1.klasē mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās:
Vizuāli plastiskā māksla – (8 gadus vecus)
Klavierspēle, Vijoles spēle: (7-8 gadus vecus)
Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle – (8-9 gadus vecus)
Sitaminstrumentu spēle – (8-9 gadus vecus)
Dejas pamatu klase – (8-9 gadus vecus)

Ierašanās ar vecākiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību!
Uzziņām tālr. 29146317