Būvdarbu veicējs SIA “Akvilons Z” paredzētos un papildus darbus veica no jūnija līdz oktobrim.

Ēkas atjaunošanas rezultātā tika uzstādītas jaunas ārdurvis, veikta esošo durvju pārkrāsošana, logu bloku un palodžu nomaiņa, logu karnīžu krāsošana, ēkas sienas apmales un ieejas lieveņu atjaunošana, veikts fasādes un cokola remonts, esošo noteku pagarināšana un bojāto tekņu nomaiņa.

Kā papildus darbi tika uzstādītas metāla trepes, iztīrītas esošās notekas un fasādes daļas apmešana ar granītu.

Būvdarbiem sekoja līdzi būvuzraugs Vladimirs Lācis.

Objekta būvdarbu kopējā summa Eur 47121,21, ko Kārsavas KN piešķīra VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).

Paldies visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā un padarīja vēl vienu Kārsavas iestādi pievilcīgāku!

Inese Lipska
projektu vadītāja