Kārsavas novada pašvaldībā tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/019 „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”.

Tāpat kā citviet Latvijā, arī Kārsavas novadā tiks izveidota sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūra – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā būs pieejami vairāki pakalpojumi – dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, sociālā rehabilitācija. Plānotie pakalpojumi bērniem un pieaugušām personām ir nodalīti 2 atsevišķos ēkas blokos. Atbilstoši projektam ir izremontētas telpas dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma saņemšanai pieaugušām personām ar invaliditāti. Projekta dalībniekiem būs iespēja darboties 2 specializētajās darbnīcās, vienā no tām  tiks ierīkota darbnīca atbilstoši profilam „Aušana un rokdarbi”,  kā arī šajā telpā paredzēts iekārtot studio tipa atpūtas telpu, lai pēc aktīvas darbošanās būtu iespēja arī atpūsties. Vēl vienā specializētās darbnīcas darba telpā tiks apgūtas sveču, ziepju liešanas prasmes, kā arī  attīstītas jaunas iemaņas keramikas veidošanā. Izremontētās specializēto darbnīcu telpas tiks aprīkotas ar iekārtām atbilstoši darbnīcu profilam.

Savukārt dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros cilvēkiem ar invaliditāti tiks nodrošinātas aktivitātes, kas veicinās viņu sociālās prasmes, kas palīdzēs viņiem integrēties sabiedrībā. Dienas aprūpes centrā tiks ierīkots virtuves stūrītis, kur varēs apgūt ēdiena pagatavošanas prasmes, kā arī uzsildīt līdzi paņemto ēdienu.

Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai projekta ietvaros ir izremontētas arī ēkas otrā bloka telpas bērniem ar invaliditāti. Paredzētais dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošinās   bērniem atbalstu pašaprūpē, speciālistu konsultācijas bērnu ģimenēm, dažādas nodarbības veicinās prasmju, iemaņu uzturēšanu un attīstīšanu, tiks nodrošinātas radošās, interešu, mākslas u.c. nodarbības atbilstoši bērnu vajadzībām, kuru mērķis ir attīstīt bērniem sociālās prasmes, pašapziņu un patstāvīgas funkcionēšanas spējas, lai bērni veiksmīgi varētu iekļauties mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros bērni varēs piedalīties smilšu terapijas nodarbībās, radoši darboties, vingrot, savukārt, bērnu vecāki atbalstu varēs saņemt piedaloties izglītojošās atbalsta grupās.

Atbilstoši projektā plānotajiem pakalpojumiem infrastruktūras objektā – Vienības ielā 52, Kārsavā, ir izremontētas visas telpas, nomainīti logi, sakārtota apkures sistēma, ēkai nomainīts jauns jumts. Tuvākajā laikā uzsāksim aprīkot telpas ar  inventāru, projektā paredzētajām iekārtām, turpināsies darbi arī pie apkārtējās vides labiekārtošanas.

Veiksmīgi realizējot projektu, Daudzfunkcionālā  sociālā pakalpojuma centra darbību plānojam uzsākt šī gada otrajā pusgadā.

Andžela Malakāne
Sociālā dienesta vadītāja