Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kārsavas novada skolu 7. – 8. klašu skolēniem 20. martā tika rīkots konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”, kas veltīts Latvijas un Kārsavas novada dabai.

Konkursa mērķis bija:

  1. Cildināt Latvijas un Kārsavas novada dabas skaistumu;
  2. Apliecināt Kārsavas novada un  Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības, dabas bagātību daudzveidību un izmantošanu;
  3. Turpināt attīstīt un nostiprināt novada  izglītojamo savstarpējās sadarbības kompetences.

Konkursa laikā izglītojamie darbojās jauktās dažādu skolu skolēnu komandās un konkursa laikā apmeklēja 5 darbnīcas: „Pļavas ziedu vainags Latvijas simtgadei”, „Latvijas koku skola”, „Kārsavas novada ievērojamāko vietu mozaīka”, „Vēstījums Latvijai” un „Kārsavas novada dabas bagātības”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada skolu pedagogi: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Skolotāji – darbnīcu vadītāji izvērtēja katras komandas sniegumu 20 punktu vērtībā. Apkopojot rezultātus, žūrijas komisija noskaidroja konkursa uzvarētājus. Visi konkursa „Uzzini, izpēti, eksperimentē” dalībnieki saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus un balvas, ko pasniedza Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķe Inta Laganovska – Vesere.

Valentīna Tuče
Kārsavas novada skolu Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore