Kārsavas novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta Nekustamā īpašuma nosacītā cena, EUR Nodrošinājuma nauda, EUR Reģistrācijas maksa, EUR Izsoles norises laiks
Liepu iela 3-2, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68689000117, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m², kopīpašuma domājamās daļas 3532/253564 no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 2000,00 200,00 20,00

07.03.2018.

plkst.10.00

Liepu iela 3-14, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68689000118, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 38,3 m², kopīpašuma domājamās daļas 3622/253564 no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 1520,00 152,00 20,00

07.03.2018.

plkst.10.30

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības  Reģ.Nr. 90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551018987790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi vai jāiemaksā novada domes kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumos. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot Irēnai Kaupužei pa tālruni 26111413.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018. gada 5. martam, plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11. kabinetā).

Izsoles norises vieta – Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novada pašvaldībā (zālē). Tālrunis uzziņām 29238166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi Liepu iela 3-218.57 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi Liepu iela 3-1418.82 kB