No 27. līdz 28. septembrim Kārsavas novadā norisinājās Eiropas Sporta nedēļa, kuras mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa ir paredzēta ikvienam – neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa.

42906172_2150115691897252_2200822503251640320_o

Atbalstot Eiropas skolu Sporta nedēļas iniciatīvu, 27. septembrī Mežvidu pamatskolā tika rīkota sporta diena, kurā sadarbībā ar futbola treneri Mihailu Oļipovu tika popularizēts futbols. Sporta dienu iesāka 1. – 4. klašu skolēni, kuri kopā ar treneri mācījās pareizi iesildīties, apguva galvenos futbola spēles elementus, pārrunāja spēles noteikumus, skolēni demonstrēja savas individuālās prasmes bumbas driblēšanā un vadīšanā, futbola bumbas raidīšanā vārtos no dažādiem attālumiem, šķēršļu joslas pārvarēšanā. Protams, tika spēlēts arī futbols gan zēnu, gan meiteņu komandās. Arī 5. – 9. klašu skolēni trenera vadībā pilnveidoja un pārbaudīja savas individuālās prasmes dažādu futbola vingrojumu veikšanā, piedalījās komandu stafetēs un spēlēja futbolu jauktajās komandās.

img_7239

Latvijas veselības nedēļas ietvaros notika arī nūjošanas nodarbes, kurā tiek izmantota pareiza nodarbības metodika, soļošanas tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai ķermeņa noslogošanai. Tradicionāli šajā aktivitātē piedalījās biedrība “Kārsavas novada pensionāru apvienība”.

img_9700

Tepat, Kārsavas novadā, 28.septembrī veloorientieristi tika aicināti uz neaizmirstamu velo orientēšanās pasākumu Veselības nedēļas ietvaros, kurā divu stundu garumā aktīva dzīves veida piekritēji cīnījās par godalgotām vietām. Pa visam šis jau bija otrais veloorientēšanās pasākums, kuru īstenoja Elmārs Jacenko kopā ar savu komandu. Dalībniekiem bija jāveic noteikts maršruts un divu stundu garumā katra no komandām, saplānoja savu maršrutu atbilstoši savām spējām, savācot pēc iespējas lielāku punktu summu, lai uzvarētu. Visi dalībnieki saņēma organizatoru sarūpētās balvas un diplomus par piedalīšanos, savukārt, Darija Pavlova, Margita Borisova, Valērijs Bondorevs un Aivars Urbanovičs tika arī pie medaļām. Paldies ikvienam dalībniekam un līdzjutējiem, kas ar atsaucību, atbalstu padarīja iespējamu krāšņu, aktīvu un rudenīgi skaistu rudens veloorientēšanās noslēgumu.

Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa ir paredzēta ikvienam – neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa. Būsim aktīvi arī turpmāk!

Mihails Oļipovs
Sporta organizators