Ar 2022.gada 1.janvāri spēkā stāsies jauns SIA “Kārsavas namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Kārsavā būs par 0,22 eiro mazāks jeb 47,79 EUR/MWh.

SIA “Kārsavas namsaimnieks” pašlaik piemēro Kārsavas novada domes 2016.gada apstiprināto tarifu 48,01 EUR/MWh.

“Kārsava noteikti minama kā pozitīvais piemērs Latvijā saistībā ar siltumenerģijas sistēmas optimizāciju, kuras rezultātā ne tikai uzlaboti tās darbības efektivitātes rādītāji, samazināts zudumu apjoms, bet arī panākts izmaksu samazinājums periodā, kuru raksturo straujš kurināmā cenu pieaugums,” norāda SPRK

Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar Kārsavas pilsētas siltumapgādes sistēmas pārbūvi, kur 2019.gadā tika apvienoti divi pilsētas vecie apkures loki vienā, un ar 2020.gadā uzbūvēto katlumāju, kas šogad nodota ekspluatācijā. Tādējādi ievērojami mainījušās vairākas tarifu veidojošās izmaksu pozīcijas un panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums. Samazināsies arī kurināmā patēriņš un izdevumi kurinātāju algām, bet palielināsies elektroenerģijas patēriņš un aizdevuma maksājumi par izbūvētajiem pamatlīdzekļiem.

Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu SPRK izdeva atļauju SIA “Kārsavas namsaimnieks” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā cenas izmaiņu gadījumā komersantam būs iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem būs pienākums noteikt zemāku tarifu. Pretējā gadījumā SPRK var rosināt tarifa pārskatīšanu vai šo lēmumu atcelt.

Tarifu projektu SIA “Kārsavas namsaimnieks” SPRK iesniedza š.g. 2.martā un 12.martā publicēja “Latvijas Vēstnesī”. Priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “Kārsavas namsaimnieks” netika saņemti.

Izvērtēšanas laikā SPRK komersantam lūdza papildu informāciju par tarifu projektu, kas arī tika saņemta. Komersantam precizējot savas plānotās darbības rezultātus un izmaksas, aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs palielinājās par 0,35 EUR/MWh, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Kārsavas namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 02.12.2021.) izskatīšanā ir 19 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā  interaktīvajā kartē. Mājaslapā publicēts arī  siltumenerģijas novembra apskats.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv .

Ieva Lazdiņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
+371 26158480 www.sprk.gov.lv