Piektdien, 25. janvārī, Kārsavas Kultūras namā septīto reizi notika “Jauniešu Gada Balva 2018” ceremonija, kurā tika apbalvoti novada aktīvākie un darbos pamanāmākie jaunieši.

Kopumā Jauniešu gada balvas organizatori saņēma 50 pieteikuma anketu, no kurām vērtēšanas komisija izvirzīja uzvarētāju katrā no sešām nominācijām: “Jaunīts sabīdreibai”, “Goda škoļņīks”, “Goda sportists”, “Goda radūšuokīs jaunīts”, “Jaunīts Uzjiemiejs” un “Goda cilvāks/ organizaceja jaunīšam”.

Nomināciju ieguvēji saņēma goda rakstu un koka ozolzīli, ko pasniedza Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis. Pasākumu gaitā ar priekšnesumiem klātesošos priecēja – Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas deju klases audzēknes, Elvita Vilka un Jolanta Probuka.

Balvu ieguvēji un nominanti:

Jaunīts sabīdreibai – Arturs Vorkalis

Skolotājs, Malnavas koledžas kartinga pulciņa vadītājs, volejbola sekcijas vadītājs zēniem un meitenēm Malnavas koledžā.

Cilvēks, bez kura aizrautības, pašatdeves, radošuma un enerģijas Malnavas koledžas kartinga komanda nebūtu nokļuvuši līdz 2018. gada LMT Autotransporta akadēmijas organizētajam kartinga kausa finālam.

Jaunietis veicina to, lai cilvēki īpaši pusaudži un jaunieši vairāk savā informācijas laukā saņem pozitīvo piemēru.

img_0889

Nominanti: Sanda Žukovska, Niks Naglis, Guntars Gabranovs, Gunta Ločmele, Elmārs Jacenko, Mārtiņš Gailāns, Ralfs Punans, Einārs Čoičs, Arturs Zeiļuks, Jānis Burmeisters, Jānis Kirsanovs, Ilvars Gabranovs un Kaspars Miezis.

Goda škoļņīks – Ilze Nagle

Kārsavas vidusskolas 12. klases skolniece, kurai labi padodas gan eksaktā, gan humanitārā cikla mācību priekšmeti. Vidējā atzīme ir 9.08 balles. Aktīvi iesaistās skolas un klases rīkotajos pasākumos un projektos.

Skolniece saņem Kārsavas vidusskolas stipendiju par labām un teicamām sekmēm mācībās un ir ieguvusi RIGVIR fonda stipendiju.

Pēc jaunietes iniciatīvas Kārsavas vidusskolā tika nodibināts  9.-12. klašu deju kolektīvs „Vaļasprieki”, kurā arī dejo viņa pati.

img_0817

Nominanti: Sintija Ruskule, Ralfs Punans, Agnese Skangale, Šarlote Lorija Nagle, Sabīne Žukovska, Jānis Burmeisters, Lauris Lipskis un Kārsavas vidusskolas 2017./2018. m.g absolventi (Raitis Barkāns, Dāvis Blaus, Ivo Burmeisters, Arnis Gutans, Kristers Krišāns, Sofija Ločmele, Aivis Ločmelis, Katrīna Ločmele, Kamila Morozova, Liene Nagle, Renārs Orinskis, Daira Poikāne, Mihails Popovs, Jolanta Probuka, Ritvars Pundurs, Ardis Rudzīts, Ēriks Starodumovs, Dans Kazimirs Valeniks).

Goda sportists – Viktorija Krišāne

Mežvidu pamatskolas 9.klases skolniece.

Šobrīd ir vislabākā, talantīgākā un sasniegumiem bagātākā vieglatlēte ne tikai Mežvidu pamatskolā, Kārsavas novadā, Ludzas sporta skolā, bet arī Latgalē un Latvijā – sporta soļošanā.

Ar ļoti labiem panākumiem jaunā vieglatlēte startē arī tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā un augstlēkšanā valsts līmenī.

img_0800

Nominanti: Lenarts Krieviņš, Margarita Homčenko, Edgars Gadžega un Rūdis Laganovskis

Goda radūšuokīs jaunīts – Laine Pontaga, Lūcija Burmeistere, Egita Potaša

Kārsavas vidusskolas 11. klases skolnieces

Šogad meitenes sevi pierāda Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā konkursā “Latvijas Kultūras kanons”, kura mērķis ir nodrošināt jauniešu praktisku un radošu iesaisti Latvijas valsts simtgades kultūras programmas izpētē, kā arī Latvijas skolas somas satura identificēšanā.

Meitenes guva uzvaru Latgalē un tika izvirzīta uz konkursa otro kārtu Rīgā, kur guva atzinību.

img_0848

Nominanti: Kitija Ivulāne, Signija Voite, Sanita Šakina, Zara Suhovskaja, Sabīne Žukovska, Junora Streļča, Mārtiņš Laganovskis Vesers, Marks Korņilovs, Paula Jegorova, Ivita Korkla, Signija Igaune, Mārcis Gaidukovs un Malnavas koledžas tautas deju kolektīvs “Malnava” (vad. Agnese Medne).

Jaunīts Uzjiemiejs – Linda Pastare

Jauna uzņēmēja, kas 2017. gada Kārsavā izveidoja uzņēmumu – SIA “LaserTag LATGALE”, kas piedāvā lāzertaga pakalpojumus.

Lindas ideja veidot „LaserTag” spēli Latgalē ieguva 2. vietu konkursā „Laukiem būt!” (kategorijā „Nelauksaimniecība” – pakalpojumu sniegšana). Lai lāzertaga spēle kļūtu interesantāka, jaunā uzņēmēja piedalījās arī Kārsavas novada pašvaldības rīkotajā jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā “STEP UP!” un ieguva līdzfinansējumu piepūšamo šķēršļu iegādei, tādējādi nodrošinot izbraukuma spēles.

Jauniete meklē vēl dažādākus risinājumus kā kļūt mobilākiem un kā piesaistīt vēl vairāk cilvēku jaunā izklaidē – lāzertagā.

img_0852

Nominanti: Lita Dīce, Daina Jonikāne un Laine Pontaga

Šogad izvērtēšanas komisija nominācijā “Goda cilvāks/organizāceja jaunīšim” izlēma pasniegt divas zīles.

Goda cylvāks jaunīšim – Arnis Stefanovičs un Arnis Morozovs

Abi Arņi ir kā “krusttēvi”, kā “vecvecāki” Kārsavas vidusskolas stadiona slidotavai. Ziemā, neskatoties uz laikapstākļiem, nežēlojot savu laiku un veselību jau gadu no gada vienmēr ir tie, kuri organizē un piedalās slidotavas ledus liešanā, kā arī uztur to kārtībā.

Nesavtīgi, bez atalgojuma abi vīri uztur slidotavu kārtībā gan ziemā, gan vasarā, dodot iespēju Kārsavas pilsētas un novada jauniešiem, bērniem un citiem interesentiem kaut īsu laiku izbaudīt slidošanas prieku Kārsavas slidotavā.

Goda organizāceja jaunīšim – Malnavas koledžas tautas deju kolektīvs “Malnava” (vad. Agnese Medne)

Dejotāji ar savu pozitīvo piemēru uzrunā vienaudžus, aizrauj ar savu darbību, iesaista tajā citus, palīdz atbrīvoties no netikumiem, parāda, ka var dzīvot citādāk.

Kolektīvs piedalījās Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos GAUDEAMUS 2018 Tartu, XVI Deju svētkos Rīgā, sadancī Kārsavā, kā arī piedalījās Maijas Mednes diplomdarbu koncertā.

Aktīvi iesaistījās izaicinājumā “Vienoti dziesmā, dejā un asinsritē!” – deju kolektīvs, kura vārdā visvairāk ziedotas asinis.

img_0860

Nominanti: Edgaram Pukstam un Malnavas koledžas kartinga komanda (Arturs Vorkalis, Āris Gedušs, Edmunds Vilcāns, Gabriels Pundurs, Harijs Plenkovs, Tīne Martuzāne, Milāna Kuzmina).

Paldies ikvienam, kas piedalījās šīs gada balvas veidošanā, izteica savas domas un iesniedza pieteikumus nominācijām, piedalījās izvērtēšanā un atrada laiku ierasties uz Jauniešu gada balvas pasniegšanas svinīgo daļu.

img_0895

Kārsavas novads lepojas ar jauniešiem un viņu devumu sabiedrībai!

Fotomirkļus no svinīgās ceremonijas var apskatīties fotogrāfiju galerijā.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste