Sarunu un dzīvās komunikācijas spēks šobrīd – Covid-19 pandēmijas laikā – ir īpaši nepieciešams, tāpēc biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus jaunajā gadā piedalīties pasākumu ciklā – sarunu klubs “Vīru runas”.

Sarunu klubam “Vīru runas” paredzētas 4 tikšanās reizes: 2022. gada 19. un 26. janvārī, 9. un 23. februārī. Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00. Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, – svarīgākais aspekts sarunu klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits – ierobežots! Dalība – bezmaksas! Sarunu klubs notiks drošajā – “zaļajā” režīmā – visiem dalībniekiem ir jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. 

Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima –  tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv . Guntis Rasims – tālr. 29492864 vai e-pasts guntis.rasims@gmail.com

Sarunu klubs “Vīru runas” tiek organizēts projekta “Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas” ietvaros un tā galvenais uzdevums ir vietējās kopienas stiprināšana, sadarbības un domapmaiņas veicināšana.