Lai Covid-19 pandēmijas laikā un arī, uzsākot jaunu gadu, palīdzētu saglabāt garīgo līdzsvaru un psiholoģisko labsajūtu, Kārsavā un tās apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji tiek aicināti uz izglītojošām, izzinošām nodarbībām sevis pilnveidošanai – viedokļnīcām “#EsunCiti”. Sešas nodarbības organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Viedokļnīcas “#EsunCiti” noritēs projekta “Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas” ietvaros, lai lauku apvidus iedzīvotāji izglītojošā nodarbību ciklā apgūtu jaunas zināšanas, stiprinātu pašapziņu, kā arī –  lai saņemtu psihoemocionālo atbalstu Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai.

Psiholoģiskā atbalsta nodarbību laikā dalībnieki izzinās kopējo emocionālo fonu, uzklausīs dažādus viedokļus, identificēs sev aktuālās tēmas, strādās ar šīm tēmām, apzinās resursus, kuros var meklēt palīdzību, kā arī izvirzīs nākotnes plānus.

Tikšanās viedokļnīcās “#EsunCiti” notiks 2022. gada 19., 26. janvārī, 9., 23. februārī un 9., 23. martā no plkst. 18.00 līdz 20.00.  Pirmā nodarbība notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, savukārt pārējās piecas nodarbības notiks tiešsaistē, Zoom platformā. Nodarbības vadīs transpersonālās psiholoģijas speciāliste Lauma Celma.

Nodarbību programmā:

  • iepazīšanās, emocionālais fons un darbs ar sajūtām, dažādu viedokļu uzklausīšana, uztvere un to pieņemšana sociumā;
  • aktuālo tēmu identificēšana;
  • darbs ar grupai aktuālajām tēmām;
  • meklēšana, darbs ar resursiem un to nostiprināšana;
  • kopsavilkums, nākotnes plāni, darbs ar sevi, atgriezeniskā saite.

Laipni aicināti visi interesenti! Dalība – bezmaksas! Vietu skaits – ierobežots, tādēļ aicinām laikus pieteikties!

Pieteikšanās dalībai viedokļnīcās “#EsunCiti” un plašāka informācija: Ināra Rasima –  tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv