Karjeras nedēļas pasākumos no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli saistīti pasākumi. Arī Kārsavas vidusskolas 7.a un 7.b klasei tika organizēta tikšanās ar divu profesiju pārstāvjiem – kultūras nama vadītāju un Nacionālo bruņoto spēku kareivi.

Sabiedriski aktīvā un atraktīvā Latgales patriote, dejotāja, dziedātāja, mūziķe Agnese Medne mūs iepazīstināja ar kultūras nama vadītājas profesiju. Šī nodarbošanās ir ļoti atbildīga un darbietilpīga, jo, organizējot kādu projektu, jāpaveic ļoti liels sagatavošanās process: strukturēta plānošana, mākslinieku uzņemšana, telpu noformēšana, ēdināšana, transporta novietošana un daudz citu sīku, bet nozīmīgu darbiņu, kas nodrošina pasākuma raitu norisi. Tā kā Agnese vada arī vairākus deju kolektīvus, viņa deva skolēniem ekskluzīvu iespēju iejusties kolektīva vadītāja un dejotāju lomā. Agneses stāstījumu papildināja fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem, kurus organizējusi pati vai piedalījusies ar saviem deju kolektīviem.

Optimistiskais, drosmīgais, neatlaidīgais, fiziski norūdītais un sirdī īstens Latvijas patriots, Nacionālo bruņoto spēku kareivja profesijas pārstāvis Juris Gutāns pavēra mums nelielu ieskatu savā trauksmainajā ikdienā ar interesanta stāstījuma, fotogrāfiju un video palīdzību.  Jaunietis, iepazīstinot ar savas profesijas īpatnībām, spēja aizraut ne tikai skolēnus, bet arī skolotājus. Klausītāji bija pārsteigti par daudzajām kareivja profesijas īpatnībām, kas jāzina un jāprot jauniešiem.

Būdami Kārsavas vidusskolas absolventi, abi ciemiņi uzsvēra, cik nozīmīga ir izglītība katra cilvēka dzīvē, un cik svarīgi ir turpināt mācīties arī pēc skolas beigšanas.

Paldies Agnesei un Jurim par interesanto tikšanos ar mūsu audzēkņiem!

Ilga Voite un Anita Lele
Kārsavas vidusskolas
7.b un 7.a klašu audzinātājas.