Kārsavas vidusskolā viesojās Jauniešu Akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja Dace Briede – Zālīte, kura ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros vadīja karjeras attīstības atbalsta plāna aktivitātes – nodarbības par pašizaugsmi un karjeras izvēli 9. – 12.klašu skolēniem. Jauniešu Akadēmijas programma „Pacelt Pasauli” palīdz attīstīt jauniešu pašapziņu, izprast savas vajadzības un dod papildu zināšanas, uz kurām balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākotnes izvēli

Kārsavas vidusskolas 11. – 12. klašu skolēni strādāja ar Jauniešu Akadēmijas „Pacelt Pasauli” izveidoto „Mērķu plānošanas karti”. Jaunieši, nodarbības laikā, mācījās izvirzīt sev būtiskus mērķus, plānot to sasniegšanas ceļus, meklēt resursus to sasniegšanas procesam. Nodarbības laikā jaunieši apguva prasmes, kā pareizi izvirzīt sev „labus mērķus”. Nodarbību vadītāja skolēniem akcentēja, ka mērķa sasniegšanā svarīga ir arī sava attieksme pret izvirzīto mērķi, enerģija, kādu ieguldām šī mērķa nozīmīguma stiprināšanai, un pārliecībai par sevi, ejot uz mērķa realizēšanu

Jaunieši atzina, ka nodarbībās iekļautais saturs ir nozīmīgs un noderīgs savu nākotnes karjeras izvēlē.

Paldies par atbalstu ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatorei Kārsavas novadā Vairai Šicānei.

Valentīna Tuče Kārsavas vidusskolas 11.a klases audzinātāja