karjera

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Noslēdzot 2017./2018.mācību gadu 28.05.2018. Kārsavas novada pašvaldības izglītības ietādes – Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas un Salnavas pamatskolas 1.-8.klašu skolēni  pulcējās Kārsavas vidusskolā uz KAA pasākumu: Karjeras diena „Veiksmīga karjera – tā ir Tava izvēle!”

Karjeras dienas ietvaros visiem skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs „Kā top maizes klaips”, „Stikla brīnumi”, tāšu meistardarbnīcās. Mežvidu pamatskolas, Kārsavas vidusskolas un Mērdzenes pamatskolas 1.-5.klašu skolēni piedalījās keramiķa Valda Pauliņa vadītajās meistardzbnīcās. 10. un 11. klašu skolēniem bija iespēja iepzīt arhitekta profesiju, piedaloties lekcijā „Profesija-arfitekts”. Dienas noslēgumā par savu profesiju skolēnus iepazīstināja un nodemostrēja  ar uzticamajiem palīgiem – īpaši šim darbam apmācītajiem suņiem, VID muitas kinologi.

5.-8.klašu skolēni piedalījās Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Daiņa Rudzīša un Kārsavas iecirkņa mežkopja Mārtiņa Gabranova izglītojošajā nodarbībā, kur tika sniegta informācija par profesijām, kas saistītas ar šo nozari, izglītības iestādēm, kur iespējams apgūt šīs profesijas.

Visas dienas garumā skolēni varēja aktīvi iesaistītie meistarklasēs, uzzināt daudz jauna par tādu retu profesiju kā Stikla pūtējs, tāšu meistars,  apskatīt keramikas, stikla, tāšu un maizes izstrādājumu izstādes, kā arī uzdot jautājumus attiecīgo profesiju pārstāvjiem saistībā ar viņu darbu.

Uz pasākumu bija ieradušie arī Kārsavas pilsētas bērnudārza 5.-6. gadīgās grupiņas bērni ar audzinātājām. Arī viņiem bija iepēja padarboties ar keramiķi, uzzināt, kā top skaistie māla podi, kā arī pašiem mēģināt izveidot māla priekšmetu.

Vaira Šicāne
pedagogs karjeras konsultants