Jau daudzus gadus Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcai, kas  atrodas Baznīcas ielā 1, Kārsavā, Ludzas novadā nav  draudzes mājas, kur varētu organizēt  draudzes garīgo dzīvi ārpus baznīcas – ticības patiesību dziļākai izzināšanai, bērnu sagatavošanai pirmajai Svētajai Komūnijai, jaunlaulāto sagatavošanai laulības sakramenta saņemšanai, svētdienas skolas nodarbībām  vai vienkāršai kopā pabūšanai.

Ar Dieva svētību prāvesta Ringolda Klimona vadībā 2020. gadā tika ielikti un iesvētīti Malnavas draudzes mājas pamati, pašlaik notiek draudzes mājas sienu būvniecības darbi, bet darbu turpināšanai trūkst līdzekļu. Tuvojas ziema, un iesāktie  būvdarbi jāpabeidz tādā stadijā, lai ziemas apstākļos netiktu neatgriezeniski bojātas jau uzbūvētās ēkas sienas, un iesāktos būvdarbus varētu iekonservēt.

Lūdzam visus draudzes locekļus, viņu radiniekus, draugus, paziņas,  mūsu novadniekus  un visus labas gribas cilvēkus palīdzēt mums savu iespēju robežās  šajā svētīgajā un  Kārsavas  novada ļaudīm tik nepieciešamajā darbā.

Liels Paldies visiem,  kas jau ziedojuši.

Lūdzam atbalstīt arī šobrīd, jo katrs ziedojums (arī nepieciešamo būvniecības materiālu veidā, sazinoties  ar prāvestu Ringoldu t. 29243655) palīdzēs turpināt iesāktos celtniecības darbus.

Ziedojumus var nodot personīgi prāvestam, atstāt baznīcā ziedojumu kastītēs vai ieskaitīt draudzes kontā:

 „Citadeles banka A/S”,  Konta Nr. LV16PARX0013825510003,

Malnavas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000466787. Ar norādi: Ziedojums baznīcai

Jau iepriekš pateicamies visiem labdariem!

Paļāvībā uz Dievu, kopā mēs spēsim!

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze