Kapusvētki Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudzēs

 • 20. maijs plkst. 13.00 (svētdiena) Naudaskalna kapos Svētā Mise, kapusvētki.
 • 20. maijs plkst. 15.00 (svētdiena) Zatišķu kapos kapusvētki.
 • 26. maijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zeļčovas kapos Svētā Mise, kapusvētki.
 • 26. maijs plkst. 15.00 (sestdiena) Novosilku kapos kapusvētki.
 • 2. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Barkānu kapos kapusvētki.
 • 3. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Bozovas kapos kapusvētki.
 • 3. jūnijs plkst. 14.30 (svētdiena) Uguļevas kapos kapusvētki.
 • 9. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zubku kapos kapusvētki.
 • 9. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Rogu kapos kapusvētki.
 • 16. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dagušova kapos kapusvētki.
 • 16. jūnijs plkst. 14.30 (sestdiena) Krīveņu kapos kapusvētki.
 • 17. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Grebņevas kapos kapusvētki.
 • 23. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dzērvines kapos kapusvētki.
 • 23. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Kabulovas kapos kapusvētki.
 • 30. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Kaļvines kapos kapusvētki.
 • 1. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Zobļovas kapos kapusvētki.
 • 7. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Salinīku kapos kapusvētki
 • 7. jūlijs plkst. 14.00 (sestdiena) Skobulines kapos kapusvētki.
 • 14. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Silarašu kapos kapusvētki.
 • 15. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Svātiunes kapos kapusvētki.
 • 28. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Veckārsava kapos kapusvētki.
 • 29. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Kārsava kapos kapusvētki.

Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās

 • 30. jūnijs plkst. 14.00 Pudinavas kapsētā kapusvētki.
 • 30. jūnijs plkst. 15.00 Šalaju kapsēta kapusvētki.
 • 5. augustā plkst. 12.00 Stiglovas baznīcā dievkalpojums.
 • 5. augustā plkst. 14.00 Vecpiragovas kapos kapusvētki.

Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās

 • 26. maijs plkst. 15.00 (sestdiena) Dzērvju kapos kapusvētki.
 • 2. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Sila kapos kapusvētki.
 • 16. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Vecinānu kapos kapusvētki.
 • 7. jūlijs plkst. 12.00 (sestdiena) Pliešu kapos kapusvētki.
 • 4. augusts plkst. 12.00 (sestdiena) Sv.Mise Mežvidu baznīcā.
 • 4. augustā plkst. 13.00 Lakšinīku kapos kapusvētki.