Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās 2020.gadā

27.jūnijs (sestdiena)

Pudinavas kapos plkst. 14.00
Šalaju kapos plkst. 15.00

2.augusts (svētdiena)

Sv.Mise Stiglovas baznīcā plkst. 12.00
kapusvētki Vecpiragovas kapos plkst.14.00

Kapusvētki Ruskulovas, Salnavas un Malnavas pagasta kapsētās 2020.gadā

13. jūnijs (sestdiena)          

Zeļčova            plkst. 12.00 (Sv Mise 14. jūnijā 9.00)
Novosilki         plkst. 13.00 (Sv Mise 14. jūnijā 11.00)
Barkāni           plkst. 14.00 (Sv Mise 23. jūnijā 8.00)

20. jūnijs (sestdiena)          

Zatiški             plkst. 12.00 (Sv Mise 24. jūnijā 10.00)
Zubki               plkst. 13.00 (Sv Mise 25. jūnijā 8.00)
  Rogi                 plkst. 14.00 (Sv Mise 26. jūnijā 8.00)

21. jūnijs (svētdiena)         

Bozova             plkst. 13.00 (Sv Mise 21. jūnijā 11.00)
    Uguļeva           plkst. 14.30 (Sv Mise 27. jūnijā 8.00)

27. jūnijs (sestdiena)         

  Dagušova        plkst. 12.00 (Sv Mise 28. jūnijā 11.00)
Krīveņi            plkst. 13.00 (Sv Mise 30. jūnijā 8.00)

4. jūlijs (sestdiena)            

 Dzērvine          plkst. 12.00 (Sv Mise 4. jūlijā 8.00)
Kabulova         plkst. 14.00 (Sv Mise 6. jūlijā 8.00)

                                           

5. jūlijs (svētdiena)             Grebņeva         plkst. 13.00 (Sv Mise 5. jūlijā 11.00)

11. jūlijs (sestdiena)          

 Zobļova            plkst. 12.00 (Sv Mise 12. jūlijā 11.00)
Kaļvine            plkst. 13.00 (Sv Mise 11. jūlijā 8.00)

18. jūlijs (sestdiena)           

Salinīki            plkst. 12.00 (Sv Mise 19. jūlijā 11.00)
  Skobulina        plkst. 13.00 (Sv Mise 20. jūlijā 8.00)

25. jūlijs (sestdiena)           

Silaraši            plkst. 12.00 (Sv Mise 25. jūlijā 8.00)
Svātiune          plkst. 13.00 (Sv Mise 27. jūlijā 8.00)
Veckārsava     plkst. 15.00 (Sv Mise 28. jūlijā 8.00)

26. jūlijs (svētdiena)           

Kārsava          plkst. 13.00 (Sv Mise 26. jūlijā 11.00)

Prāvests R. Klimons

Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās 2020.gadā

6.jūnijs, (sestdiena)

Sila kapos plkst.14.00
Dzērvju kapos plkst. 15.00

13. jūnijs, (sestdiena)

       Viecinānu kapos plkst. 15.00

25.jūlijs, sestdiena

       Pliešu kapos plkst.12.00

1.augusts, sestdiena

Sv. Mise Mežvidu baznīcā plkst. 12.00
Lakšinieku kapos plkst.13.00

Atgādinām ievērot personīgās drošības noteikumus.