Cilvēks ir tik stiprs, cik apzinās savas saknes.” – šāds vadmotīvs ir nostabilizējies Kārsavas novadā jau gadu desmitiem.

Kapu vietu uzskaite Goliševas pagasta kapsētās

Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā ir 9 kapsētas:

 • Trūpu kapi (Trūpi, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704);
 • Strauju kapi (Strauja, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Goliševas kapi (Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Goliševas baznīcas kapi (Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Brāļu kapi (Orehovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Čenčevas kapi (Čenčeva, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Dzenežnovas kapi (Svetlici, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Porožeka kapi (Porožeka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704);
 • Rjabinovkas kapi (Rjabinovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV – 5704).
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Trūpu kapi 0,6 68540030139 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201927.47 kB
Strauju kapi 1,0 68540040138 Atvērta Pašvaldība  xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201911.70 kB.
Goliševas kapi 0,8 68540040343 Atvērta Pašvaldība   
Goliševas baznīcas kapi 0,05 68540040162 Atvērta Pašvaldība   
Brāļu kapi 0,8 68540040545 Slēgta Pašvaldība   
Čenčevas kapi 0,3 68540050066 Atvērta Pašvaldība   
Dzenežnovas kapi 0,2 68540040342 Atvērta Pašvaldība   
Porožeka kapi 0,2275 68540010056 Atvērta Pašvaldība   
Rjabinovkas kapi 0,3 68540020021 Atvērta Pašvaldība   

Kapu vietu uzskaite Kārsavas/Malnavas pagasta kapsētās

Kārsavas novada Kārsavas pilsētas/Malnavas pagasta teritorijā ir __ kapsētas:

 • Kārsavas pilsētas/Malnavas pagasta kapi (Malnavas fermas, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717)
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Kārsavas pilsētas / Malnavas pagasta kapi 4,80 68680090526 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201924.48 kB

Kapu vietu uzskaite Malnavas pagasta kapsētās

Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ir 9 kapsētas:

 • Barkānu kapi (Barkāni, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV5750);
 • Bozovas kapi (Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Daguševas kapi (Daguševa, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Grebņovas kapi (Grebņova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Kabulovas kapi (Kabulova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Novosilku kapi (Novosilki, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717);
 • Salinīku kapi (Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Skobulīnes kapi (Skobulīna, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750);
 • Zeļčovas kapi (Zeļčova Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717).
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Barkānu kapi 0,23 68680030181 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.40.20 kB
Bozovas kapi 0,4237 68680030180 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.39.05 kB
Daguševas kapi 0,3 68680060091 Atvērta Pašvaldība  
Grebņovas kapi 1 68680020088 Atvērta Pašvaldība  
Kabulovas kapi 0,4 68680130108 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.43.55 kB
Krīveņu kapi 0,3 68680060092 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.44.54 kB
Novosilku kapi 0,4 68680100164 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.21.93 kB
Salinīku kapi 0,8 68680050126 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.50.67 kB
Skobulīnes kapi 0,3 68680010058 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.44.86 kB
Zeļčovas kapi 1,10 68680110157 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.54.92 kB

Kapu vietu uzskaite Mežvidu pagasta kapsētās

Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ir 5 kapsētas:

 • Dzērvju kapi (Dzērves, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV-5725);
 • Lakšinīku kapi (Lakšinīki, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV-5725);
 • Pliešu kapi (Plieši, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV-5737);
 • Sila kapi (Logini, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV-5725);
 • Vecinānu kapi (Viecināni, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV-5725).
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Dzērvju kapi 0,57 68700110071 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019.15.45 kB
Lakšinīku kapi 1,1 68700030164 Atvērta Pašvaldība  
Pliešu kapi 1,93 687000200841 Atvērta Pašvaldība  
Sila kapi 0,5 68700090157 Atvērta Pašvaldība  
Vecinānu kapi 0,9 68700110072 Atvērta Pašvaldība  

Kapu vietu uzskaite Mērdzenes pagasta kapsētās

Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ir 4 kapsētas:

 • Mihailovas kapi (Mihalova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. LV-5726);
 • Pudinavas kapi (Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. LV-5726);
 • Šalaju kapi (Šalaji, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. LV-5726);
 • Vecpiragovas kapi (Vecpiragova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. LV-5726).
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Mihailovas kapi 1,0 68720020004 Daļēji atvērta Pudinavas pareizticīgo draudze  
Pudinavas kapi 0,3 68720020007 Atvērta Pudinavas pareizticīgo draudze  
0,2 68720020166 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201939.50 kB
Šalaju kapi 0,7 68720050284 Atvērta Pašvaldība  
Vecpiragovas kapi 1,6 68720010260 Atvērta Pašvaldība  
0,4 68720010350 Atvērta Pašvaldība  

Kapu vietu uzskaite Salnavas pagasta kapsētās

Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ir 8 kapsētas:

 • Ebreju kapi (Aizelkšņi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5740);
 • Kalvīnes kapi (Kalvīne Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740);
 • Ķeiseļovas kapi (Ķeiseļova, Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740);
 • Naudaskalna kapi (Naudaskalns, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740);
 • Rogu kapi (Rogi, Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740);
 • Uguļovas kapi (Uguļova, Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740);
 • Začešku kapi (Zacešķi, Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740);
 • Zobļovas kapi (Zobļova, Salnavas pag., Kārsavas nov.,LV-5740).
Kapsētas nosaukums Platība, ha Kadastra apzīmējums Kapsētas tips Zemes piederība Uzskaites saraksts
Ebreju kapi 1,1 68940110154 Atvērta Pašvaldība  
Kalvīnes kapi 0,42 68940010051 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201940.73 kB
Ķeiseļovas kapi 0,3 68940040022 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.201950.70 kB
Naudaskalna kapi 5 68940070062 Atvērta Pašvaldība xls-icon.pngUzskaite uz 1.09.2019156.73 kB
Rogu kapi 1,3 68940080106 Atvērta Pašvaldība  
Uguļovas kapi 0,86 68940040482 Atvērta Pašvaldība  
Zacešku kapi 2,71 68940060265 Atvērta Pašvaldība  
Zobļovas kapi 2 68940050081 Atvērta Pašvaldība  

Kapsētu pakalpojumu sīkāka informācija