Šī gada 5. janvārī jaunieši no biedrības “Radošuma pils” viesojās Kārsavas novada jauniešu centrā “Pūga”, lai dalītos savā pieredzē Erasmus+ projektu izstrādē un ieviešanā. Jaunieši stāstīja, kā ir nokļuvuši līdz dalībai Erasmus+ projektos, ko vērtīgu ir tajos ieguvuši un iedrošināja arī Kārsavas novada jauniešus būt aktīviem, piedalīties projektos un arī pašiem veidot projektus.

Piedaloties dažādos ptrojektos, jaunieši no “Radošuma pils” bija ievērojuši, ka bieži vien projektos jaunieši baidās uzstāties publikas priekšā un komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem. Tāpēc radās ideja pieteikt projektu “Komunikācija – tava panākumu atslega” (angliski “Communications – your key to success”). Lai arī pirmajā iesniegšanas reizē projekts netika apstiprināts, jaunieši saņēm no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vērtīgus ieteikumus par projekta pieteikuma pilnveidošanu un iesniedza to atkārtoti. Un šoreiz projektu apstiprināja.

Un tā 2018. gadā no 1. līdz 9. oktobrim 36 jaunieši no Latvijas, Igaunija, Polijas, Maķedonija un Turcijas tikās Ohridā, Maķedonijā, lai nedēļas garumā palīdzētu viens otram uzlabot komunikācijas prasmes, pārkāpt valodu barjeras, mācīties uzstāties auditorijas priekšā un izkāpt no komforta zonas.

Projekta rezultātā jaunieši sadraudzējās un daudzi atzina, ka šis ir bijis viens no labākajiem projektiem viņu pieredzē. Jaunieši ne tikai uzlaboja savas komunikācija sprasmes angļu valodā, bet iemācījās arī izteicienus no citām valodām, dziesmas un citu valstu kultūru.

Jaunieši no biedrības “Radošuma pils” izsaka pateicību jauiešiem no Kārsavas novada jauniešu centra “Pūga” par viesmīlīgo uzņemšanu un lielo interesi par projektiem. Novēlam arī jums veiksmi projektu pieteikšanā!

Vairāk informācijas par to, kā jaunieši var pieteikt paši savus projektus, meklējiet www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā grupā paustā informācija publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Kristīne Zaksa
Koučs, Lumina Learning praktiķe