Baltinavas novads aicina 18. martā plkst. 17.00 Baltinavas kultūras namā tikties bijušās padomju saimniecības “Baltinava” darbiniekus.

Kolhozu laiks jau ir pagātnē, bet atmiņas un cilvēki ir palikuši, tādēļ tiek aicināti bijušie p/s “Baltinava” darbinieki uz kopīgu atmiņu un pieredzes apmaiņas vakaru.

Omulībām līdzi ņemam “groziņu” un atmiņu stāstus.

Par atraktīvu mūziku rūpēsies Salnavas kapela “Sābri”. Ar priekšnesumiem priecēs Baltinavas pašdarbnieki.

Aicinām pieteikties pie Sarmītes Tabores (28399183) vai Intas Ločmeles (26571774) līdz 10. martam.