Rīt, Ludzas Tautas Namā plkst. 12.30 notiks Latgales kongresa simtgadei veltītā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību?”.

Ludzas konferencē valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, augstskolu un zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un dažādu industriju eksperti diskutēs gan par pašvaldību, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas izaicinājumiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspējas kontekstā, gan par jaunām nišām, kuras rodas biznesam, akceptējot aprites ekonomikas principus, izmantojot dabas resursus, un sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām, panākot augstākas pievienotās vērtības radīšanu.

Konferencē uzrunas teiks: Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors.

Konferences pirmajā daļā “Latgales pašvaldību, vides resursu pārraudzības, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas izaicinājumi reģionālās attīstības, vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspējas kontekstā” ar prezentācijām uztāsies: Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks un Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore.

Otrajā daļā “Dabas resursu pētniecība jaunu biznesa nišu veidošanai un ilgtspējai” prezentācijas sniegs: Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA „LatCosmetics” ražošanas vadītāja un Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore.

Ekspertu diskusijās piedalīsies: Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Reinis Lasmanis, Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Aigars Puncuļs, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, Sandra Ežmale, Rēzeknes SEZ pārvaldniece, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Inese Bārtule, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Maira Belova,  Latvijas Studentu apvienības prezidente, Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja, Viktors Avotiņš, publicists, Olga Trančenoka, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas finanšu analītiķe Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, Regīna Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas koordinatore un vairāki citi publisko institūciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Andra Mangale
projekta koordinatore