Turpinot Latvijas politiskajā vēsturē apjomīgāko sabiedrisko apspriešanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce 18. septembrī plkst. 16:00 aicina uz tikšanos Kārsavas novada iedzīvotājus, lai skaidrotu gaidāmo pašvaldību reformu. Tikšanās notiks Kārsavas Kultūras namā.


Konteksts

Jaunā administratīvi teritoriālā reforma plāno samazināt pašvaldību skaitu – no 119 līdz 36 (Latgalē – 7), kuru funkcijas nemainās. Tiks veidotas pašvaldības ap lielākām pilsētām un attīstības centriem. Izmaiņas teritoriālā reforma skars visas pašvaldības, izņemot Rīgas un Jūrmalas pilsētas, kā arī Līvānu, Alūksnes un Gulbenes novadus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2019.gada 13.augustā pēc konsultācijām ar 114 pašvaldībām ir izstrādājusi un nosūtījusi saskaņošanai konceptuālo ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu pašvaldību reformas ietvaros. Šajā ziņojumā ir  iestrādāts jaunais teritoriālā piedāvājuma modelis, kas paredz samazināt pašvaldību skaitu no 119 uz 36, nevis 35, kā bija plānots sākumā. J. Pūce: “Ir noslēgušās konsultācijas ar pašvaldībām, esam uzklausījuši dažādus viedokļus un argumentus reformas apspriešanas gaitā, tie visi apkopoti un analizēti. Izskatot iegūtos datus par iedzīvotāju paradumiem, ir tapis precizēts pašvaldību iedalījuma modelis ar 36 pašvaldībām. Šis konceptuālais ziņojums ir ievads likumprojektam par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas jau šogad tiks virzīts uz Saeimu.

varamkoncept_zin_36pasvald_un_terit_vienibas_karte

 

Reformas izvirzītie mērķi līdz 2021. gadam:

  • ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām;
  • pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē;
  • pieejamībā, kā arī pašvaldības sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Vietējo pašvaldību reformu prezentācijas materiāli ir pieejami VARAM mājaslapā.

pdf-icon.pngLudzas novada pašvaldības profils1.96 MB

Aicinām iepazīties ar apvienotā Ludzas novada pašvaldības profilu, ko izstrādāja VARAM.

Tāpat atgādinām, ka iedzīvotājiem ir iespēja uzdot savus jautājumus Reformas zvanu centrā pa tālruni 68 806 999 vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu reforma@varam.gov.lv.