vesel-bas_proj_logo-jpg

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros organizētās jogas nodarbības, sakarā ar Kārsavas kultūras nama remontdarbiem un pasākumiem, turpmāk norisināsies Kārsavas mūzikas un mākslas skolā.

Jogas nodarbības vadīs sertificēta jogas nodarbību vadītāja Inese Dreļa (Biedrība “Gaisma Tev”), tel. 29425895. Nodarbības notiks Kārsavas mūzikas un mākslas skolas deju zālē (1. stāvā, Vienības iela 99, Kārsava).

20.04.2019. plkst. 10:00-11:00
20.04.2019. plkst. 11:00-12:00
27.04.2019. plkst. 10:00-11:00
27.04.2019. plkst. 11:00-12:00
11.05.2019. plkst. 10:00-11:00
11.05.2019. plkst. 11:00-12:00
18.05.2019. plkst. 10:00-11:00
18.05.2019. plkst. 11:00-12:00
25.05.2019. plkst. 10:00-11:00
25.05.2019. plkst. 11:00-12:00

Anna Zīmele
Projekta koordinatore


Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.