Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociāla darba profesiju saistīti aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi (Promoting the Importance of Human Relationships).
Gatavosim sociāla darbinieku stāstus, parādot dažādību profesijas ietvaros un mēģinot paplašināt sabiedrības redzesloku par vidi, kurā sociālie darbinieki ir nodarbināti.

Labklājības ministrija aicina pašvaldības, to sociālos dienestus un citas sociālās jomas organizācijas atzīmēt Vispasaules sociālā darba dienu ne tikai 17.martā, bet būt aktīviem visas nedēļas (16.03.- 20.03) ietvaros un savu ieguldījumu sabiedrības labklājības veidošanā padarīt redzamāku vietējai sabiedrībai.

Ņemot vērā to, ka Latvijā trūkst sociālo darbinieku, sociālā darba mēneša ietvaros aicinam jauniešus iepazīt sociālā darba profesiju, ēnojot Kārsavas novada sociālā dienesta sociālos darbiniekus.

Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt Kārsavas novada  pašvaldības sociālo dienestu— Vienības 53, Kārsavā 
vai pa tālruni  65 733245

Andžela Malakāne
Sociālā dienesta vadītāja