Kārsavas novada jauniešiem, sadarbojoties ar novada jaunatnes lietu speciālisti Solvitu Dzērkali, tika sniegta fantastiska iespēja kopīgi strādāt pie informatīvi izklaidējoša piknika Rogu pilskalnā. Tā jauniešu telpā Kārsavas vidusskolā no 8.aprīļa jaunieši kopīgi strādāja pie plāna izveides un 13.aprīlī devās ceļā.

Laikapstākļi bija braucienam labvēlīgi un ceļš uz Rogu pilskalnu jauniešiem bija piedzīvojumiem pilns. Draudzīgi sasniedzot galamērķi, piedzīvojumu meklētājus sagaidīja ugunskurs un silta tēja, kā arī siltas sarunas par nākotnes mērķiem, protams, nedrīkst aizmirst par pagātni un valsts aizsargājamiem objektiem.

Ir jauki apzināties, ka atrodies 1.5m virs bieza kultūrslāņa, kurā atrodas gludās, kniebtās un apmestās bezripas keramikas lauskas. Rogu pilskalns ir vieta, kur atrast mieru darba dienas rutīnā, jo pie upes, kas atrodas blakus pilskalnam ir niedres, kas vējam pūšot rada burvīgu, patīkamu un tajā pašā laikā mierīgu skaņu.

Pusdienas mēs cienājamies ar desiņām un zefīriem pie mātes dabas. Iedzīvotāji, kas dzīvo blakus pilskalnam ir atsaucīgi un pretimnākoši. Saulainajā sestdienā jaunieši, pavadot laiku kopā un izzinot pilskalna stāstu, nemaz nemanīja laika ritēšanu. Pēc piknika jaunieši dalījās ar savām emocijām par piedzīvoto un apsprieda turpmākās idejas kā labāk izzināt vietējā novada kultūrvēsturi un izbaudīt skaisto dabu.

Junora Streļča