Lai arī tradicionāli dzejas mēnesis ir septembris, mūsu pusē augusta mēnesis šogad iesākās un noslēdzās ar dzejas grāmatu atklāšanām. Mēneša sākumā “Šņitkas svētku” laikā prezentējām kārsavieša Aleksandra Dolgallo pirmo dzejas krājumu «Листая старую тетрадь»(Šķirstot veco burtnīcu”). Krājumā apkopoti dzejoļi, kuri tapuši dažādos dzīves gados – gan agrā jaunībā, kad svarīgi izteikt pirmās iemīlēšanās, sapņu un cerību jūtas, gan brieduma gados, kad skatījums uz dzīvi kļūst filozofiskāks. Vairāki dzejoļi veltīti dzimtajai pilsētai :

“Я помню гоpод свой с булыжной мостовою.
Под тусклым светом редких фонарей…
Я рос, родная Карсава, с тобою,
И не было мне города родней…”

Daudzi dzejoļi ir tapuši kā veltījumi tuviem cilvēkiem un personībām, kuru daiļradi autors augstu novērtē. Aleksandram tuva ir Vladimira Visocka, Viktora Coja daiļrade, jo tā saskan ar viņa nesamierniecisko dzīves filozofiju.

.)О себе
Помню детство.Зимний вечер.
вьюга воет за окном…
огонёк играет в печке…
я лежу в постели тёплой
и мечтаю перед сном.
Всё тогда казалось просто
удивительно легко:
верил сказкам .верил басням.
верил книжкам и кино…
Был я счастлив, что на свете
я живу в стране такой.
где так вольно человеку
и не надо мне другой!…
Время шло. Летели годы.
Мы взрослели день за днём
и действительность сжигала
нас безжалостным огнём.
Многим опалила крылья…
И с небесной высоты-
прямо в грязь летели перья
невзирая на мольбы!
Может быть в грядущем веке
детства сбудутся мечты.
Дал бы БОГ хоть нашим детям
Светлой!Радостной судьбы!

Augusts noslēdzās ar “Rītupes svētkiem” un mežvidietes Intas Naglas septītā dzejas grāmatas atvēršanu, kurš tika izdots jau gada sākumā,  taču plašākai publikai prezentēts tikai tagad.  Šoreiz dzejas krājums veidots no divām pusēm, kur vienā – “Mīlestības vēstules” – dzeja latviešu valodā, bet otrajā sadaļā “Kod sauleite atlēks” – dzejoļi latgaliski. Autore krājumu veidojusi kā varavīksnes krāsu paleti – no sudrabaini baltās līdz zeltainajai, katram tonim pieskaņojot dzejas vārsmu nokrāsas:

“Sudrabaini balts rīts:
Sarmas ziedi egļu zaļajās skuju krokās,
Sudrabaini balta svētība līst
No debesu plašajām ārēm
Cilvēku sirdīs un rokās…”

Kā Inta Nagla atzīst, dzejoļi latgaliski rodas retāk, bet īpašākos brīžos, atainojot bērnības sajūtas un apkārtējās dabas harmoniju.

“Zīmys vokorūs klusūs,
Kod vosora
Kūpā ar syltū sauli
Casnagu grūzā snauž,
Atmiņa
Kei māmuļa sierma
Kluot pīnuok
I meily maņ
Pīsaglauž…”

Patiess prieks par mūsu novadnieku veikumu. Cerams, ka arī turpmāk mūs priecēs  jaunas vārsmas, tāpēc novēlam autoriem radošu iedvesmu!  Interesenti  ar grāmatām var iepazīties Kārsavas bibliotēkā vai vērsties pie autoriem.

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča