veselibas_proj_logo-jpg

“Olimpiskās dienas 2017” pasākuma norisē tiks realizētas jaunas idejas, kas sevī aptver arī Veselības dienas aktivitātes Kārsavas novadā, projekta 9.2.4.2/16/I/069„ Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem ” ietvaros.

Veselības Olimpiskā diena notiks 22. septembrī, Kārsavas stadionā, pulksten 11.00.

Olimpiskās Veselības dienas vingrošanu mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu turpmāk. Kārsavas novada iedzīvotājiem būs iespēja arī noklausīties uztura speciālistes Baibas Grīnbergas lekciju, kā arī piedalīties veselīgo garšvielu izgatavošanas meistarklasē. Lekcijas sākums pulksten 11.00 Kārsavas stadionā, lietus gadījumā lekcija un meistarklase norisināsies Kārsavas mūzikas un mākslas skolā.

Uztura speciālists stāstīs par veselīga uztura pamatprincipiem, kā rezultātā Kārsavas novada iedzīvotāji vairāk pievērsīsies veselīgas ēšanas paradumiem. Lekcija ir paredzēta par veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipiem sertificēta speciālista vadība, kuras ilgums ir 2 h. Pēc lekcijas ir paredzēta radoša darbnīca 1 h, kur sertificēta speciālista vadība tiks mācīti veselīga ēdiena pagatavošanas pamatprincipus.

Veselības Olimpiskā diena notiek sadarbībā ar Kārsavas novada sporta metodiķi Mihailu Oļipovu. Kā uzsver M.Oļipovs, tad “Izglītības iestāžu audzēkņi, iedzīvotāji varēs piedalīties stafetēs un sporta disciplīnās, uzzināt par veselīgas ēšanas pamatprincipiem, tādējādi popularizējot sportu kā nezūdošu vērtību ceļā uz personīgo izaugsmi.”

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anna Zīmele
projekta vadītāja