Pavasaris nāk katru gadu citāds. Šogad tas ir īpaši auksts, taču neskatoties uz to, gaisā jūtamas pavasara smaržas, siltāk uzspīd saulīte un dzirdamas pirmo strazdu dziesmas.

Mērdzenes pirmsskolas izglītības iestādē pavasaris sākās ar gatavošanos putnu dienām. Pedagogi un audzēkņi vāca materiālus par putniem, prezentācijās pētīja putnu izskatu, paradumus, audioierakstos klausījās putnu balsis. Bērni nodarbībās zīmēja, krāsoja, līmēja un veidoja no plastilīna putnus. Pedagogi iepazīstināja bērnus ar latviešu tautas folkloru par putniem. Nodarbībās tika lasītas tautas teikas, skandētas tautasdziesmas un minētas mīklas. Bērniem ļoti patika rotaļas, piemēram, rotaļa “Putni un būris”, kur bērni varēja parādīt savu veiklību un atjautību.

15. martā, Mērdzenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un vecāki ar dziesmām, dzejoļiem un rotaļām ieskandināja putnu dienas “Lieli putni, mazi putni, pulciņā sanākuši…”.

Bērni putnu balsu pavadībā ienāca zālē, kur tos sagaidīja “Gudrā pūce”, kura gribēja noskaidrot, ko bērni zina par putniem, kuri dzīvo tuvējā apkārtnē.

Bērni skandēja tautasdziesmas, dziedāja dziesmas par pavasari, putniem, sauli, gāja rotaļās un stāstīja fragmentus no latviešu tautas teikām par to, kā putni mācījušies dziedāt. Vecāki kopā ar bērniem, skatoties putnu attēlus, centās uzminēt, kas tas ir par putnu un kur tas sastopams. Zālē valdīja prieks un jautrība, jo pasākuma aktivitātēs darbojās bērni kopā ar vecākiem.

Pasākuma noslēgumā visi saņēma balvas, ko bērniem dāvāja “ Gudrā pūce”.

Svētki sagādāja prieku, jautru noskaņojumu un palīdzēja gan mazajiem, gan lielajiem svētku dalībniekiem izjust pavasara atmodu, papildināja izpratni par putniem, kuri ikdienā dzīvo mūsu apkārtnē un, ka mēs, cilvēki, varam palīdzēt putniem katrā  gadalaikā.

Mārīte Strode
Mērdzenes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja