Mērdzenes kultūras namā kopš 17. novembra bija skatāma austo segu izstāde „No vecāsmātes pūralādes”. Izstādes mērķis bija parādīt plašo  segu klāstu, to daudzveidību pagasta apkaimē. Izstādes eksponāti pārsteidza ar dažādo aušanas tehniku, krāsu izvēli un ornamentu daudzveidību. Izstādi papildināja linu palagu apakšmalu tamborējumi un izšuvumi. Cik gan dažādi un sarežģīti! Tie vēlreiz pierādīja mūsu senču iztēli, pacietību,  amata prasmi un čaklumu.

27. decembrī notika šīs izstādes noslēguma pasākums „Segas stāsts”. Kultūras namā pulcējās  mērdzenietes, kas atvēra savas pūralādes un veidoja šo izstādi. Patiess prieks bija ieklausīties Zoļas Lipskas un Jadvigas Kalvānes atmiņās  par bērnību, ikdienas gaitām un segu aušanu, jo viņas pašas ir savu atnesto segu autores.  Savukārt Regīna Savicka pastāstīja par savu satikšanos ar aušanas darbu. Pasākuma noslēgumā izskanēja doma, cik svarīgi nepazaudēt šī skaistā amata prasmes un nodot tās jaunajai paaudzei.

Paldies Līvijai Bondarei, Anēļai Silkānei, Euģēnijai Novikai. Emīlijai Lipskai, Jevģēnijai Jekimānei. Zoļai Lipskai, Jadvigai Kalvānei, Aleksandrīnai Puļčai, Austrai Golubovai,Regīnai Savickai, Veronikai Novikai, Lidijai Petrovai, Inārai Novikai, Aelitai Neulānei, Inesei Lipskai, Janīnai Kadakovskai, Verai Zalānei, Inārai Sļadzei par pūralādes atvēršanu.

Paldies izstādes noformētājai Aelitai Neulānei par gaumīgi sakārtotajām segām.

Ceļā uz Latvijas simtgadi tas ir vēl viens apliecinājums mūsu cilvēku čaklumam, skaistuma mīlestībai, gara bagātībai un stiprumam.

Anita Šarkovska
Mērdzenes kultūras nama vadītāja