Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS’’ rīko izsoli sabiedrības kustamās mantas – automašīnas MAN TGM 18.250 ar „FFG Elephant” hidrodinamisko iekārtu atsavināšanai, valsts reģistrācijas numurs HO2748, VIN:WMAN38ZZ5BY252217, 1.reģitrācijas gads – 2011.gads. Automašīna un iekārtas saimniecībā praktiski nav lietotas (izietas apmācības un veikti iekārtu testi), odometra rādījums – 2 612 km, hidrodinamisko iekārtu darbības motorstundu skaits – 3m/st, CSDD TA nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, derīga līdz 17.12.2020.

Izsole notiks 2020.gada 31.janvārī plkst.11.00 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” telpās, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Objekta izsoles sākumcena: EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsolē nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis: EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).
Dalības maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

Dalības maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.56803002941, AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV39HABA0551020345647 ar atsevišķiem maksājumu dokumentiem, norādot to iemaksas mērķi attiecīgi – kustamās mantas „Automašīna MAN TGM 18.250” izsoles dalības maksa vai nodrošinājuma nauda.

Izsolei reģistrēties, pretendenti var no izsoles pasludināšanas dienas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv līdz 2020.gada 30.janvārim plkst.16.30, iesniedzot pieteikumu sabiedrības kasē, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, pirmdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.13.30 līdz 16.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 11.00 un no plkst.11.30 līdz 16.30.

Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar sabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku pa tālruni +371 26555480.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi38.07 kB

pdf-icon.pngTransportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols177.96 kB

pdf-icon.pngFFG Elephant hidrodinamisko iekārtu novērtējums1.42 MB

pdf-icon.pngFFG Elephant Tehniskie dati1.33 MB