Tiek rīkota pirmā izsole parādniekam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Vienības iela 76A-11, Kārsava, Kārsavas nov.,
kadastra Nr.6809 900 0525.
Izsoles sākuma datums – 2020.gada 16.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums –
2020.gada 16.jūlijs plkst.13.00.