Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 24.jūlijā izdoto lēmumu Nr.30.4-4.7.3/150926 par nodokļu parāda piedziņu no SIA SILVIS, reģ.Nr 44103015462, valsts labā, tiek rīkota pirmā izsole parādniekam piederošajam nekustamajam īpašumam Žubuli, Salnavas pag. Kārsavas nov., kadastra Nr.68940050219

Izsoles sākuma datums – 2020.gada 19.maijs plkst. 13:00 un izsoles noslēguma datums – 2020 .gada 18.jūnijs plkst 13:00.