Pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas 2005.gada 24.oktobrī izdoto izpildu rakstu lietā Nr.C22039405/3, tiek rīkota pirmā izsole parādniekam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Vienības ielā 32V-11, Kārsavā, Kārsavas nov., kadastra Nr. 68099000462.

 Izsoles sākuma datums – 2020.gada 11.maijs plkst. 13:00 un izsoles noslēguma datums – 2020.gada 10.jūnijs, plkst. 13.00