Zvērināta tiesu izpildītāja pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu – nekustamo īpašumu Gunaiši, kas atrodas Kārsavas novadā, Malnavas pagastā, Bozovām Stacijas ielā 4, kadastra Nr. 68685030030. (Ēku nekustamais īpašums sastāv no četrām būvēm.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1000,00 EUR.<br>Izsoles solis: 50,00 EUR.

Izsoles sākuma datums – 2020.gada 15.maijs plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 15.jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.