Tiek rīkota otrā izsole parādniekam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Vienības iela 32V-11, Kārsava, Kārsavas nov.,
kadastra Nr.6809 900 0462.
Izsoles sākuma datums – 2020.gada 27.jūlijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums – 2020.gada 26.augusts plkst.13.00.