Pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantu – nekustamo īpašumu
Gunaiši, kas atrodas Kārsavas novadā, Malnavas pagastā, Bozovā, Stacijas ielā 4, kadastra numurs 6868 503 0030. Ēku nekustamais īpašums sastāv no četrām būvēm (kadastra apzīmējumi 6868 003 0140 001; 002; 004; 005).

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 1 000,00 EUR, otrās izsoles sākumcena: 750,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma otrajā izsolē, līdz 2020. gada 15. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 100,00 EUR, ZTI
L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums un laiks – 2020. gada 25. septembris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 26. oktobris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi