Pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantu – nekustamo īpašumu
Apses, Kļavu ielā 28, Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra numurs 6868 509

Ēku nekustamais īpašums sastāv no trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 6868 009 0219 001; 002; 003). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 2500,00 EUR, otrās izsoles sākumcena: 1875,00 EUR. Izsoles solis: 70,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma otrajā izsolē, līdz 2020. gada 15. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 250,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums un laiks – 2020. gada 25. septembris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 26. oktobris plkst.13:00.
Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.