Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
Kustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Lietota traktora piekabe MMZ-771B, valsts reģistrācijas Nr.P7406LT, tehniskā apskate-beigusies.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 880,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 88,00     

Izsoles solis: 20,00 EUR

Izsoles norises laiks: 27.09.2021. plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  elektroniski  pašvaldības mājas lapās www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv un Kārsavas pilsētas pārvaldē Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas novadā -14. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00- 16.00.

Ar izsolāmo objektu var iepazīties līdz 2021.gada 21.septembrim, iepriekš telefoniski saskaņojot objekta apskates laiku ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieka v.i : Maritu Stepanovu (tālr. 29112897 ).

Nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr.LV15PARX0002240270013 ar norādi “Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts – kustamā manta –lietota traktora piekabe MMZ-771B, Reģ. Nr.P7406LT”.

doc-icon.pngNoteikumi107.00 kB

doc-icon.pngPieteikums19.96 kB