AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

–      Nr.2, “Dzelzceļa māja 32”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, ar kadastra Nr.6868 900 0132, izsoles sākumcena EUR 290.00, nodrošinājums – EUR 29.00, izsoles solis – EUR 20.00;

 

–      Nr.3, “Dzelzceļa māja 32”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, ar kadastra Nr.6868 900 0133, izsoles sākumcena EUR 270.00, nodrošinājums – EUR 27.00, izsoles solis – EUR 20.00;

 

–      Nr.4, “Dzelzceļa māja 32”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, ar kadastra Nr.6868 900 0134, izsoles sākumcena EUR 370.00, nodrošinājums – EUR 37.00, izsoles solis – EUR 20.00.

 

Izsoles sākums – 28.08.2020., izsoles noslēgums – 28.09.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši pdf-icon.pngelektroniskās izsoles noteikumiem

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.