Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Dzelzceļa māja 29”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 28.04.2017. plkst.13.00, pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16.00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Dzelzceļa māja 29”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 28.04.2017. plkst.14.30, pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16.00;
  • nekustamo īpašumu “Ūdens pumpja māja”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 23.00, nodrošinājums EUR 2.30, izsole 12.05.2017. plkst.16.00, pieteikšanās līdz 27.04.2017. plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.