Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Gaļinai Baikovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vienības ielā 51A-1, Kārsavā, Kārsavas nov., kadastra Nr.6809 900 0235. Piedzinējs: SIA KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,1 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 3000 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 15.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (300 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 25.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums – 2019.gada 25.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.tel.26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.