Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, gatavojoties pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā, tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās sekojošos Kārsavas novada vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa numurs Iecirkņa adrese
628 Kultūras nams, Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads
636 Pagasta pārvalde, „Aizgārša”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads
641 „Malnavas koledžas muižas korpuss”, Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads
642 Kultūras nams, “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads
643 “Tautas nams”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads
651 Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus kandidātus iecirkņa komisijās ir:

  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrēto partiju apvienībām,
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem,
  3. Kārsavas novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Katra partija vai partiju apvienība, vēlētāju grupa vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Velēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kārsavas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Intai Jurčai, Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas  bibliotēkā  līdz 2017. gada 19. aprīlim.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt pie novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Nadeždas Tarasovas (tālr. 25 917 326), novada vēlēšanu komisijas sekretāres Intas Jurčas(tālr. 65 733 162, 26 546 338) vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja