Iedzīvotājiem vienkāršotās satiksmes atļaujas (vīzas) saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • derīgs ceļošanas dokuments (gadījumā, ja pase tiks mainīta pēc iekļaušanas sarakstos – dokumenti Krievijas vīzu centrā Daugavpilī netiks pieņemti);
  • aizpildīta vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa;
  • apliecinājums par nekustamo īpašumu pierobežas teritorijā/radinieka apmeklējumu/radinieku apbedījumu vietu apmeklējumu/medicīniskās palīdzības saņemšanu/piedalīšanos kultūras, izglītības vai sporta pasākumos/piedalīšanās reliģiskos rituālos/regulāra kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām strādāt.

Termiņš līdz kuram šobrīd iespējams pieteikties vīzai ir 20. septembris, dokumenti iesniedzami Kārsavas novada pašvaldības kancelejā pie sekretāres.