• Kārsavas vsk. 12.kl. – 9. jūnijs plkst. 18.00 (Kārsavas KN)
  • Kārsavas vsk. 9.kl. – 16. jūnijs plkst. 18.00 (Kārsavas KN)
  • Mežvidu psk. 9.kl.- 16. jūnijs plkst. 16.00 (Mežvidu psk.)
  • Mērdzenes psk. 9.kl.- 15. jūnijs plkst. 18.00 (Mērdzenes TN)
  • Salnavas psk. 9.kl.- 15. jūnijs plkst. 15.00 (Salnavas psk.)