vesel-bas_proj_logo-jpg

Sākot ar 5. februāri būs iespējams apmeklēt bezmaksas “Izglītojošas nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Topošo jauno vecāku uzdevums ir sagatavoties dzemdībām –iemācīties pareizi elpot dzemdību procesam, trenēt izturību, sagatavoties psiholoģiski, kā arī sagatavoties pirms un pēcdzemdību procesam.Kā mammai un tētim sagatavoties laikam pēc bērniņa piedzimšanas? Ko savlaicīgi sarūpēt pēcdzemdību periodam? Ko rakstīt savā pēcdzemdību plānā? Pēc dzemdībām un pirmo mirkļu burvības pienāk ikdiena, kurā bēbītis raud un nav laika parūpēties par sevi.

Nodarbības norisināsies katru otrdienu, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas kamerzālē (Vienības iela 101-99, Kārsava), sākot no 5. februāra, plkst. 12:30-13:30 un 13:30-14:30.

Nodarbības vadīs sertificēta speciāliste, dūla, daudzbērnu māmiņa Anita Baltalksne.

Nodarbību laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • Sievietes organisma un psiholoģiskās izmaiņas grūtniecības laikā, diēta.  Dzemdību soma. Atbalsta personas dzemdību laikā. Dzemdību priekšvēstneši.
  • Dzemdību plāns. Dabisku dzemdību norise. Dzemdību elpošana un dzemdību pozas.
  • Zīdīšanas pamati. Zīdīšanas problēmsituācijas un to risināšanas veidi.
  • Jaundzimušā adaptācijas perioda īpatnības. Jaundzimušā aprūpe, hendlings. (praktiska nodarbība ar profesionālo lelli).
  • Pēcdzemdību plāns. Rūpes par jaunās māmiņas organismu pēc dzemdībām. Bērniņa miegs, raudāšana, neverbālie signāli.

Nodarbību grafiks:

05. februārī, pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
12. februārī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
19. februārī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
26. februārī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
12. martā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
19. martā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
26. martā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
02. aprīlī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
09. aprīlī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
30. aprīlī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
07. maijā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
14. maijā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
21. maijā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
28. maijā pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
17. septembrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
24. septembrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
01. oktobrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
08. oktobrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
15. oktobrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30
22. oktobrī pl. 12:30-13:30 un 13:30-14:30

Anna Zīmele
Projekta koordinatore


Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem