Kārsavas vidusskola 12.kl. – 8. jūnijs plkst. 18.00 (Kārsavas KN)

Kārsavas vidusskola. 9.a un 9.b kl. – 15. jūnijs plkst. 17.00 (Kārsavas KN)

Mežvidu pamatskola 9.kl.- 15. jūnijs plkst. 18.00 (Mežvidu pamatskolā)

Mērdzenes pamatskola 9.kl.- 15. jūnijs plkst. 17.00 (Mērdzenes KN)

Salnavas pamatskola 9.kl.- 15. jūnijs plkst. 18.00 (Salnavas pamatskolā)

Malnavas koledža – 28. jūnijs plkst. 17.00 (Malnavas muižas zālē)